Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w BędzinieWYKAZ WYCHOWAWCÓW KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa Ia - Agnieszka Fortuna
Klasa Ib - Ewa Gacka
Klasa IIa - Mariola Bem
Klasa IIIa - Agata Boruta
Klasa IIIb - Elżbieta Rudzka
Klasa IIIc - Iwona Mróz
Klasa IIId - Karolina Dobosz
Klasa IVa - Magdalena Bochenek - Puławska
Klasa IVb - Aneta Taraszka
Klasa Va - Alicja Nowak
Klasa Vb - Renata Adamska
Klasa Vc - Wiesława Dubińska
Klasa VIa - Anna Borowska
Klasa VIb - Danuta Bartosik
Klasa VIIa - Monika Rychel
Klasa VIIb - Urszula Trzęsicka

Plany lekcji

Wykaz podręczników na rok szk. 2017/2018


Zajęcia pozalekcyjne