Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
Świetlica szkolna


Świetlica szkolna w bieżącym roku szkolnym prowadzona jest przez Magdalenę Bochenek-Puławską, Annę Borowską, Iwonę Mróz, Lilianę Żurek, Joannę Dynowską, Agnieszkę Klizę.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, dzieci mogą przebywać pod opieką nauczycieli również przed lekcjami od godziny 6.40.
W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa dzieci, do celów świetlicy szkolnej przeznaczone zostały dwa pomieszczenia na parterze, które zajmują uczniowie klas I-III.
W trakcie zajęć rozwijane są zainteresowania uczniów. Wychowawcy prowadzą gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, ruchowe, komputerowe, zabawy rozwijające koncentrację i spostrzeganie oraz twórcze myślenie. Uczniowie korzystają z pomocy wychowawców w czasie nauki i odrabiania prac domowych.
W szkole prowadzona jest stołówka, w której uczniowie mają możliwość zjedzenia dwudaniowego posiłku w czasie przerwy obiadowej.
Godziny wydawania obiadów:
klasy I - II - trzecia przerwa międzylekcyjna
klasy III - IV - czwarta przerwa międzylekcyjna
klasy V - VII - piąta przerwa międzylekcyjna

Aby zgłosić dziecko na zajęcia świetlicowe, należy dostarczyć do wychowawców świetlicy wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej).

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
oraz regulamin korzystania ze świetlicy


zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne
zajęcia plastyczne zajęcia plastyczne zajęcia sportowe
zajęcia sportowe zajęcia sportowe zajęcia sportowe
zajęcia muzyczne zajęcia muzyczne zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne zajęcia muzyczne
zajęcia muzyczne zajęcia muzyczne
zajęcia komputerowe zajęcia komputerowe
zajęcia komputerowe zajęcia komputerowe