Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
Stołówka szkolna


Dwudaniowe obiady wydawane są:
klasy I - II godz. 10.35 - 10.50
klasy III - IV godz. 11.35 - 11.50
klasy V - VII godz. 12.35 - 12.50


Wpłaty za obiady w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły
lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie
ING Bank Śląski o/Będzin
Nr konta: 81 1050 1227 1000 0023 0093 6008

Tytuł: wpłata za obiady + miesiąc 2018 r. + imię i nazwisko dziecka

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 45,50 złotych


Jadłospis dla uczniów klas I - VII
Jadłospis dla Oddziału Przedszkolnego
Lista alergenów

W przypadku nieobecności dziecka, należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Pierwszym dniem odliczenia jest dzień następny od dnia zgłoszenia. Kwota za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od należności w następnym miesiącu.