Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
KADRA PEDAGOGICZNA - 2017/2018


Mariola Kidawa - dyrektor

Krystyna Król - wicedyrektor

Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
Adamska Renata
język angielski
Bałaga Bożena
matematyka
Baran Adam
wychowanie fizyczne
Bartosik Danuta
zajęcia komputerowe, informatyka, matematyka
Bem Mariola
edukacja wczesnoszkolna
Błachowicz Anna
nauczyciel dzieci przedszkolnych
Bochenek-Puławska Magdalena
muzyka, nauczyciel świetlicy
Borowska Anna
język angielski, język polski, nauczyciel świetlicy
Boruta Agata
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Dobosz Karolina
edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Dubińska Wiesława
język polski
Dynowska Joanna
nauczyciel świetlicy
Fortuna Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna
Gacka Ewa
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Gądek Zbigniew
chemia
Gwiazda Marta
religia, doradztwo zawodowe
Hajduk Mariusz
gimnastyka korekcyjna
Kidawa Mariola
dyrektor szkoły, matematyka
Kilian Ewa
wychowanie fizyczne, tyflopedagog, surdopedagog
wychowanie do życia w rodzinie
Kliza Agnieszka
nauczyciel świetlicy
Kowalik - Surma Dominika
historia
Król Krystyna
z-ca dyrektora, historia
Kubisa Elżbieta
nauczyciel biblioteki
ks. Kuzia Jakub
religia
Madej Ewelina
plastyka
Mikołajczak Maciej
wychowanie fizyczne
Mróz Iwona
edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy
Nowak Alicja
język angielski
Pilawska Karolina
język niemiecki
Pustelnik Agnieszka
nauczyciel specjalista
Rudzka Elżbieta
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Rychel Monika
język polski
Szmigiel Karolina
nauczyciel wspierający
Taraszka Aneta
matematyka, zajęcia techniczne, technika, fizyka
Trzęsicka Urszula
przyroda, geografia
Walkowicz Anna
pedagog szkolny
Winkler Elżbieta
edukacja wczesnoszkolna
Włosowicz - Marzec Regina
biologia
Zadroż Ewelina
nauczyciel dzieci przedszkolnych
Zatoń Radosław
wychowanie fizyczne
Zemła Dorota
nauczyciel rehabilitant
Żurek Liliana
nauczyciel świetlicy


Powrót do strony głównej