Szkoła Podstawowa nr 8
          im. Jana Pawła II w Będzinie
Zmiana adresu naszej strony internetowej.

Nowy adres to

www.sp8bedzin.pl